Sinh viên đại học Apollos được truy cập thư viện lớn nhất thế giới

e-Learning-Initiative

Đối với học tập và nghiên cứu, đặc biệt ở cấp độ Thạc Sĩ, Tiến sĩ thì nguồn tài liệu tham khảo dồi dào góp phần đặc biệt quan trọng cho sự phát triển năng lực nghiên cứu và học thuật, cũng như tìm hiểu, mở rộng thông tin của người học.

Là thành viên chính thức của LIRN (Library and Information Resources Network) nên đại học Apollos cung cấp cho sinh viên quyền truy cập toàn bộ thư viện trực tuyến lớn nhất thế giới.

Hệ thống thư viện LIRN gồm hơn 50 thư viện trực tuyến con, mỗi thư viện chứa hàng triệu tài liệu có giá trị và nhiều chuyên gia đã đánh giá LIRN là tập hợp tri thức nhân loại được số hóa lớn nhất thế giới.

Là sinh viên của Đại học Apollos, sinh viên được quyền truy xuất thư viện này trong suốt thời gian học tập, giúp sinh viên có nguồn hỗ trợ đắc lực nhằm mở rộng kiến thức, sưu tập tài liệu cá nhân hoặc dùng nguồn tham chiếu để làm bài tập và nghiên cứu.

LIRN cung cấp cho Apollos những thư viện:

Books24x7® cung cấp hàng ngàn sách, các tóm lượt, các sách nói, báo cáo nghiên cứu và các mô hình đã thành công. Book24x7 được giới nghiên cứu trong các lĩnh vực: kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật, tài chính tin cậy.

elibrary:  chứa đựng các sách tham khảo, bản đồ, ảnh, báo chí khắp nơi trên thế giới, đồng thời còn tích hợp các tin tức mới nhất đang diễn ra một cách trung thực và nhanh chóng.

EBSCO Host:  Chức đựng các báo cáo tóm lượt từ Ebscohost liên quan đến môi trường, các tác phẩm hoặc sách của Châu Âu mà có liên quan đến Hoa Kỳ.

Bowker:  Chứa các sách tiêu chuẩn ISBN của Hoa Kỳ và SAN Agency, Bowker® cung cấp cho sinh viên những thông tin xuất bản tin cậy nhất, được giới học thuật đánh giá là nguồn tham chiếu (bibliographic) tin cậy nhất thế giới.

 • Bowker’s Books in Print: Thông tin dưới dạng sách, sách nói và video, các tài liệu này có đầy đủ tác giả, tiêu đề, từ khóa, nhà xuất bản, ngôn ngữ…
 • RCLweb: Gồm 58 chủ để phủ rộng các lĩnh vực học thuật. Lưu ý, với RCLweb chỉ dùng để tham chiếu, không có đầy đủ nội dung.

InfoTrac:  Tài liệu thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, khoa học máy tính, luật, học thuật tổng quát, sức khỏe, văn học, báo chí, các quan điểm và các nguồn tham chiếu cho sinh viên. InfoTrac bao gồm 2 bệ thống là Gale Virtual Reference Library và InfoTrac OneFile.

ProQuest ABI/INFORM, Psychology Journals, và Research Library là toàn bộ các tài liệu đầy đủ và chi tiết liên quan đến kinh doanh, nghệ thuật, trẻ em, giáo dục, sức khỏe, nhân quyền, các đề tài mang tính quốc tế và đa văn hóa, luật, quân đội, khoa học xã hội và khoa học hàn lâm, phụ nữ học… Hệ thống ProQuest Dissertations vàTheses Global cũng cho phép bạn truy cập.

 • ProQuest Complete: Cơ sở dữ liệu này được xem là cơ sở dữ liệu lớn nhất theo chuẩn ABI/INFORM tương thích với chuẩn ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade and Industry, ABI/INFORM Dateline và ABI/INFORM Archive, hệ thống gồm hơn 3,000 các nghiên cứu đầy đủ, 25,000 luận văn cấp độ tiến sĩ, 14,000 các tài liệu dạng luận, những bài báo của những tờ báo hàng đầu thế giới như The Wall Street Journal và The Financial Times, hệ thống cũng chứa đựng các báo cáo và dữ liệu cho các ngành, cho từng quốc gia. Hệ thống dữ liệu toàn cầu giúp các nhà nghiên cứu có một bức tranh toàn cảnh và hoàn thiện về các công ty, các khuynh hướng kinh doanh trên toàn thế giới.
 • Dateline: Cơ sở dữ liệu này chứa các ấn phẩm đặc biệt quý hiếm và khó tìm kiếm trên thị trường, bao gồm các bài viết của McClatchey Tribune, các tin tức chính xác về các công ty địa phương, các phân tích và các thông tin về thị trường nội địa. Hệ thống cũng cho phép các nhà nghiên cứu có cơ hội truy xuất các dữ liệu về lương, thưởng, các chiến lược của các công ty và những đề tài khác.
 • Global: Cơ sở dữ liệu này là một trong những cơ sở dữ liệu về kinh doanh lớn nhất thế giới. Nó chứa hơn 3000 ấn phẩm nghiên cứu sâu với hơn 2000 nghiên cứu đầy đủ và mới nhất về kinh doanh và tài chính, được sưu tập từ các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới với nhiều cấp độ nghiên cứu khác nhau.
 • Trade and Industry: Cơ sơ dữ liệu này bao gồm các thông tin về công ty, sản phẩm, các khuynh hướng, phương pháp quản lý trích xuất từ hơn 2000 ấn phẩm với hơn 1800 ấn phẩm có đầy đủ nội dung. Với chuẩn ABI/INFORM Trade & Industry, người sử dụng có thể nghiên cứu và so sánh với các hoạt động thương mại và ngành khác trên thế giới, hệ thống cũng chứa các nội dung lien quan đến viễn thông, khoa học máy tính, vận chuyển, xây dựng, khoa học hóa dầu và dầu khí và nhiều lĩnh vực khác.
 • ProQuest Dissertation & Theses Global (PQDT Global) là ệ thống tìm kiếm các luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của các ngihe6n cứu sinh đã tốt nghiệp. Hệ thống này chứa đựng 3.8 triệu luận văn và luận án với hơn 1.7 triệu luận văn và luận án đầy đủ nội dung. Được thiết kế với mong muốn trở thành thư viện quốc gia Hoa Kỳ, hệ thống PQDT Global còn chứa lịch sử của các nghiên cứu trong nhiều năm và sau này mở rộng cơ sở dữ liệu do được đóng góp bởi nhiều trường đại học ngoài Hoa Kỳ.
 • Psychology Journals:  Cơ sở dữ liệu này cung cấp danh mục và tóm tắt của 640 đề tài nghiên cứu với 540 đề tài có đầy đủ nội dung. Do là thư viện tâm lý, nên các nghiên cứu rất sâu về tâm lý bao gồm hành vi, bệnh tậm lý, các nghiên cứu, các trải nghiệm trong quá trình nghiên cứu tâm lý…
 • ProQuest Research Library cung cấp hơn 4000 tài liệu dùng để tham khảo. Đặc điểm của PRL là năng lực tìm kiếm chuyên sâu và gần như người dùng không cần phải dùng thêm bất cứ hệ thống thư viện nào khác nếu dùng PRL để làm tham chiếu. Tài liệu trong PRL đặc biệt chuyên sâu.
 • Business: Chuyên mục Business của Proquest chứa các ấn phẩm mới nhất về kinh doanh và tài chính, các nghiên cứu ở nhiều cấp độ.
 • Health & Medicine: Chuyên mục này chứa các thông tin về y khoa và các nghiên cứu về y khoa ở các cấp độ.
 • History: Chuyên mục này chứa các ấn phẩm viết về lịch sử, các nghiên cứu lịch sử ở các cấp độ.
 • Literature & Language: Chuyên mục này chứa các nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ, các nghiên cứu ở mọi cấp độ.
 • Sciences & Technology: Chuyên mục này chứa các nghiên cứu mới nhất về khoa học và công nghệ, các thông tin kỹ thuật dành cho nghiên cứu ở các cấp độ.
 • Social Sciences: Chuyên mục này chứa các ấn phẩm liên quan đến khoa học xã hội và các nghiên cứu ở mọi cấp độ.
 • The Arts: Chuyên mục này chứa các ấn phẩm về nghệ thuật và các nghiên cứu ở mọi cấp độ.

Một số nguồn dữ liệu miễn phí mà Apollos khuyến cáo sử dụng:

Nguồn: Đại học Apollos

Share

Leave a Reply