Các cách sử dụng các case study thất bại vào bài giảng trong mô hình học hỏi thông qua sai lầm (Mistake-Driven Learning)

mistake-driven-learning

Xin chào anh chị và các bạn,

Học hỏi thông qua các điển cứu thất bại (Mistake-Driven Learning) là mô hình học tập hiệu quả và các giảng viên có sư phạm cao thường sử dụng để giúp học viên phát hiện và đúc rút vấn đề, từ đó tạo nền tảng kiến thức để ứng dụng trong thực tiễn công việc và cuộc sống.

A. Học thông qua các điểm cứu thất bại hay mô hình Mistake-Driven Learning là gì?

Là mô hình mà qua đó, giảng viên sẽ đưa ra các case-study không thành công hoặc các tùy chọn không thành công nào đó liên quan đến nội dung bài giảng. Thông qua các phương pháp sư phạm (tôi sẽ trình bày ngay sau đây) phương pháp này sẽ giúp học viên phát hiện và rút kinh nghiệm, ngoài ra, giúp học viên phân tích trong bối cảnh đa chiều nhằm tránh vấp phải trong thực tiễn công việc và cuộc sống.

B. Lợi ích của mô hình Mistake-Driven Learning:

 • Học thông qua thất bại sẽ nhớ lâu hơn học thông qua các điển cứu thành công.
 • Giúp biến các kiến thức từ các tùy chọn thất bại làm cơ sở để tránh hoặc phòng bị trong thực tế.
 • Mang tính ứng dụng và thực dụng cực cao do nó sẽ là tùy chọn được cân nhắc trong thực tế.
 • Các trường hợp thất bại thường gây nhiều tranh cãi hơn các trường hợp thành công, từ đó tạo bầu không khí tranh luận sôi nổi trong lớp.

C. Các phương pháp sử dụng mô hình Mistake-Driven Learning trong bài giảng:

1. Đảo ngược mệnh đề trong một điển cứu thành công:

Cách thực hiện:

 • Giảng viên sẽ dùng các điển cứu THÀNH CÔNG và giới thiệu cho học viên.
 • Học viên sau khi nghiên cứu case-study, giảng viên sẽ giải thích nguyên nhân THÀNH CÔNG.
 • Giảng viên sẽ đảo ngược vấn đề thông qua câu hỏi ” Nếu sự việc/trường hợp này diễn ra theo cách này (cách ngược lại với cách mà case-study thành công đã nêu) thì sẽ như thế nào.
 • Học viên sẽ cùng nhau mổ sẻ vấn đề trên phương án đảo ngược mà giảng viên đã đặt ra.

2. Nêu một điển cứu và không có lời giải, học viên được yêu cầu tìm các GIẢI PHÁP thành công và các giải pháp thất bại. 

Cách thực hiện:

 • Giảng viên sẽ dùng các điển cứu, mà điển cứu này không có kết quả phân tích.
 • Giảng viên yêu cầu học viên đưa ra các tùy chọn và các tùy chọn đó sẽ dẫn đến thành công và các tùy chọn sẽ dẫn đền thất bại.
 • Nhóm được yêu cầu sẽ chứng minh tại sao các tùy chọn mà mình đã nêu lại thành công và tại sao các tùy chọn mình đã nêu sẽ gây ra thất bại.
 • Những thành viên còn lại trong lớp sẽ cùng phản biện.

3. Nêu ra một điển cứu và không có phần đánh giá hay kết luận, yêu cầu học viên chỉ ra những ĐIỂM đã làm sai (điểm nào đó đã nêu trong điển cứu. khác với trường hợp 2 là không nêu thông tin).

Cách thực hiện:

 • Giảng viên nêu lên một điển cứu, điển cứu chỉ mang tính mô tả.
 • Giảng viên yêu cầu chỉ ra điểm không phù hợp trong điển cứu.
 • Học viên được yêu cầu chứng minh tại sao cho rằng điều đó không phù hợp
 • Các học viên khác cùng phản biện và nêu lên quan điểm cá nhân.
 • Giảng viên tổng kết nội dung. Đôi khi không có câu trả lời đúng mà là tập hợp các ý kiến hợp lý, có logic và tính phản biện cao.

4. Kể một câu chuyện thất bại, yêu cầu học viên phân tích nguyên nhân thất bại.

Cách thực hiện:

 • Giảng viên nêu một câu chuyện thất bại đã THẬT SỰ diễn ra, đồng thời cung cấp các dữ liệu liên quan và các giả định để mọi người có đủ các thông tin phân tích.
 • Học viên được yêu cầu tìm ra nguyên nhân thất bại.
 • Học viên được yêu cầu chứng minh quan điểm của mình.
 • Các thành viên trong lớp sẽ cùng phản biện.

Học thông qua các điển cứu thất bại hay mô hình Mistake-driven learning chỉ sẽ phát huy hiệu quả nếu tất cả học viên tham gia cùng mổ sẻ và phản biện trên các tùy chọn. Để làm điều này, giảng viên cần kiểm soát tốt tình hình lớp học và tạo động lực trong quá trình trao đổi, chia sẻ và phản biện.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ hỗ trợ phần nào kinh nghiệm đào tạo cho mô hình đào tạo truyền thống và đào tạo trực tuyến.

TS. Dũng Nguyễn.

MBA Institute CEO.

Share

Leave a Reply