Cấu trúc của hệ thống Eduner

Hãy tưởng tượng Eduner là một hình vuông được kết hợp bởi nhiều hình vuông nhỏ (như trò chơi Lego) thì Eduner sẽ là kết hợp bởi 4 mảnh ghép lớn:

 1. Mảnh ghép có chức năng lưu trữ (Store)
 2. Mảnh ghép có chức năng giao tiếp (Communicate)
 3. Mảnh ghép có chức năng đánh giá (Evaluate)
 4. Mảnh ghép có chức năng hợp tác (Collaborate)

1. Mảnh ghép có chức năng lưu trữ (Store):

Mảnh ghép có chức năng lưu trữ được kết hợp bởi các mảnh ghép khác có cùng 1 chức năng lưu trữ bao gồm:

 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các File tài liệu (Files) – Các hình ảnh, âm thanh, video, các file với nhiều định dạng khác nhau.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các trang web (Pages) – Có thể tạo riêng từng trang Web với đầy đủ công cụ cơ bản của Moodle và các công cụ được phát triển bổ sung từ Eduner.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các tập hợp File (Folders) – Lưu trữ tập hợp các file có liên kết với nhau và chứa đựng trong cùng 1 tập tin giúp dễ lưu trữ, truy xuất và download.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các đường dẫn, liên kết (Links) – Tạo các đường dẫn trong nội bộ hệ thống Eduner hoặc kết nối với các liên kết ngoài hệ thống.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng cơ sở dữ liệu (Databases) – Tạo các hệ thống dữ liệu có thể tìm kiếm, truy xuất theo một định dạng quy ước trước, làm nền tảng tri thức nền cho toàn bộ chương trình hoặc hệ thống.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các định dạng đào tạo chuẩn dành cho LMS (Learning Management Systems) – Có thể tạo hoặc đưa vào các định dạng đào tạo tiêu chuẩn và phổ biến như SCORM.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các tập danh mục (Porfolios) – Tạo và duy trì danh mục của các tài liệu.
 • Lưu trữ hoặc chứa đựng các nhãn (labels) – Tạo các nhãn trong Eduner. Nhãn có thể được dùng để thông báo một nội dung nhưng cũng có thể được dùng để trang trí nội dung. Trong phần Demo các công cụ phát triển bổ sung của Eduner, các anh chị sẽ được giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về Label.

2. Mảnh ghép có chức năng giao tiếp (Communicate):

 • Mảnh ghép có chức năng giao tiếp (Communicate) được tích hợp với nhiều mảnh ghép khác có cùng một chức năng Giao tiếp bao gồm:
 • Diễn đàn (Forums): Có thể tạo các diễn đàn với nhiều định dạng khác nhau, dùng cho nhiều mục đích và loại hình đào tạo khác nhau.
 • Phòng Chat (Chat Rooms): Có thể tạo phòng Chat và giao tiếp thời gian thực giữa giảng viên và học viên, giữa học viên và học viên và giữa giảng viên với giảng viên.
 • Gửi tin nhắn (Messaging): Có thể gửi tin nhắn thời gian thực như các ứng dụng OTT ngay trong hệ thống Eduner hoặc giao tiếp thông qua App.
 • Đối thoại với nhau (Dialogue): Có thể trao đổi thông qua Skype, WizIQ và các hệ thống truyền hình hội nghị bên thứ ba.
 • Cập nhật thông tin với chuẩn RSS: Cập nhật thông tin thường xuyên với chuẩn RSS giúp học viên nắm bắt những tin tức mới nhất. Chuẩn RSS có thể lấy nguồn từ bên ngoài hoặc lấy nguồn từ chính bên trong hệ thống Eduner.
 • Lịch và thông báo: Giúp học viên, giảng viên, trợ giảng không bỏ lỡ các sự kiện, nhiệm vụ khi tham gia hệ thống đào tạo trực tuyến.

3. Mảnh ghép có chức năng hợp tác bao gồm:

 • Blog: Cho phép học viên post nội dung ngay trong phần quản trị của mình, có thể cho phép hoặc không cho phép người khác xem, cũng như có thể cho phép hay không cho phép bạn học điều chỉnh nội dung do mình khởi tạo.
 • Wiki: Giúp học viên có thể điều chỉnh các thông tin, đóng góp thêm các thông tin, các liên kết trên hệ thống Wiki của Eduner.
 • Từ chuyên ngành (Glossary): Giúp giảng viên tạo, phối hợp cùng học viên cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các từ chuyên ngành. Hệ thống này sau khi khởi tạo có thể tự “bắt link” khi gặp từ khóa.
 • Mạng xã hội: Giúp kết bạn, trao đổi, kết nối những học viên, giảng viên có cùng sở thích.
 • Diễn đàn (Lưu ý diễn đàn vừa có chức năng giao tiếp vừa có chức năng hợp tác).
 • Cơ sở dữ liệu (Database): Cơ sở dữ liệu vừa có chức năng lưu trữ vừa có chức năng hợp tác nếu hệ thống cho phép các học viên đóng góp thông tin vào cơ sở dữ liệu.
 • Bài học (Lesson):  Học viên có thể đóng góp và cùng nhau xây dựng trên một hoặc nhiều bài học, dự án.
 • Workshop: Một định dạng hợp tác đặc biệt với quy định trước đầu vào, đầu ra, quá trình và các bước thực hiện.

4. Mảnh ghép có chức năng đánh giá được tập hợp bởi các mảnh ghép có cùng chức năng đánh giá bao gồm:

 • Hệ thống tính điểm (Grade): Có thể thiết lập điểm từ 1-10, điểm theo hạng A,B,C,D, điểm theo kết quả đầu ra dựa vào định nghĩa competency (đạt, không đạt, khá, giỏi, xuất sắc…)
 • Trắc nghiệm tính điểm (Quiz): Xây dựng hơn 20 loại trắc nghiệm cho tất cả các loại hình đào tạo nhằm đánh giá mức độ hiểu bài và/hoặc đánh giá các yếu tố liên quan đến bài học. Trắc nghiệm có thể thiết lập hệ thống điểm tự động (tự động tạo điểm sau khi học viên làm bài và cập nhật vào bảng điểm – Gradebook) hoặc chấm điểm bằng tay (Manual).
 • Câu hỏi lựa chọn có đánh giá (Choice): Thiết lập các dạng bài tập lựa chọn các câu trả lời định sẵn. Dạng bài tập này có thể thiết kế ngay trong bài học như một công cụ đánh giá nhanh mức độ tiếp nhận bài học của học viên.
 • Chức năng giao và chấm điểm bài tập (Assignment): Chức năng này cho phép giảng viên giao bài tập với nhiều định dạng và có thể quy ước các định dạng nộp bài (Từ Moodle 3.3). Đồng thời giảng viên còn được cung cấp các công cụ để đánh giá, chấm điểm ngay trên bài nộp của học viên.
 • Xây dựng các thang đo (Scale): Thiết lập các thang đo nhằm đánh giá học viên thông qua các hoạt động xuyên suốt khóa học.
 • Xây dựng và triển khai các khảo sát (Survey): Thiết lập các khảo sát chuyên nghiệp và định dạng Survey thường được dùng vào cuối môn học khi giảng viên muốn đánh giá mức độ hài lòng và tiếp nhận các ý kiến cải tiến của học viên.
 • Thiết lập hệ điểm và trọng số (Rating): Một hình thức của chấm điểm nhưng được mở rộng hơn. Điểm đánh giá có thể theo cấu trúc (như hệ thống Grade) hoặc phi cấu trúc thông qua các đánh giá (comments) của giảng viên.
 • Bảng điểm (Gradebook): Nơi tập hợp kết quả học tập của học viên.

Với phiên bản Eduner mới nhất, có thể có trên 400 các chức năng được kết nối vào hệ thống Eduner chưa tính đến các Plugin có thể kết nối không giới hạn. Do Eduner thiết kế theo dạng các mảnh ghép (Module) nên chủ sở hữu Eduner và người dùng có thể tùy biến các mảng ghép này một cách sáng tạo vào nhu cầu đào tạo trực tuyến của mình.

Để điều hành các mảng ghép trên, Eduner được vận hành với sự tham gia của các nhóm đối tượng:

 • Admin: Có thể xem và điều chỉnh mọi thứ trên Website
 • Giảng viên: Có thể xem và điều chỉnh nội dung giảng dạy.
 • Học viên: Có thể xem và tương tác với các bài tập và hoạt động mà giảng viên yêu cầu.
 • Khách (Guest): Chỉ có thể xem phần mà Admin cho phép xem hoặc không thể xem nếu Admin không cho phép.
 • Các đối tượng khác được mở rộng và đặt tên không giới hạn với bộ công cụ tạo và điều chỉnh quyền hoàn chỉnh.

Nguồn: Eduner và LectureTek, đơn vị vận hành dịch vụ Eduner

Share

Leave a Reply