Moodle 3.3 Có thể thu gọn các bình luận và đánh giá của giảng viên

Xin chào anh chị và các bạn,

Một trong những tính năng tuyệt vời dành cho giảng viên của Moodle là học viên có thể nộp bài định dạng PDF và giảng viên có thể bình luận, đánh giá ngay trên file đã nộp của học viên. Tính năng tiên tiến này đã được sử dụng từ lâu nhưng trước đây nhưng sau khi bình luận hoặc đánh giá ngay trên bài nộp của học viên, các bình luận này thường chiếm diện tích và che mất nội dung của bài nộp.

Với Moodle 3.3 điều này đã được khắc phục. Ngay sau khi giảng viên bình luận trên bài nộp của học viên, phần đánh giá/bình luận này sẽ tự động thu gọn. Khi học viên muốn xem phần bình luận/đánh giá nào, chỉ cần đưa chuột vào “dấu” bình luận là có thể xem được phần bình luận/đánh giá của giảng viên.

Cải tiến này giúp học viên theo dõi dễ dàng hơn các đánh giá của giảng viên khi vừa có thể xem nội dung mình đã nộp với các bình luận mà không bị che phủ nội dung như các phiên bản trước đây.

Để hiểu rõ hơn về tính năng này trên Moodle 3.3, xin xem đoạn video dưới đây:

Nguồn Moodle HQ | Biên tập bởi LectureTek. 

Share

Leave a Reply