Thử nghiệm tính năng ghi âm và ghi hình ngay khi đang soạn thảo nội dung

Hãy tưởng tượng khi soạn thảo câu trả lời cho giảng viên, thay vì gõ các ký tự, học viên có thể quay clip phần trình bày của mình hoặc ghi âm, ghi hình bất kỳ nội dung gì và sau khi ghi hình hoàn tất, sẽ tự động đưa vào phần soạn thảo văn bản. Khi nộp cho giảng viên, giảng viên có thể trả lời bằng video ngay trên hệ thống hoặc ghi âm phần nói chuyện.

Tính năng này sẵn có với Eduner và có thể dùng ngay trên bộ soạn thảo văn bản của Eduner.

Bước 1: Giảng viên tạo yêu cầu (bài kiểm tra hoặc câu hỏi)

Bước 2: Học viên thay vì trả lời chỉ bằng văn bản, có thể trả lời bằng cách ghi âm hoặc ghi hình

Bước 3: Sau khi ghi âm hoặc ghi hình, sẽ tạo một đường dẫn ngay trên thanh soạn thảo văn bản. Học viên có thể ghi chú hoặc viết thêm nội dung để làm rõ hơn.

Bước 4: Giảng viên sau khi nhận được bài nộp có thể phản hồi bằng video hoặc ghi âm.

Với công cụ độc đáo này, chủ sở hữu Eduner có thể ứng dụng trong đào tạo tiếng Anh và phần trả lời chính là phần trình bày nói 1 chủ đề nào đó. Nếu không dùng cho đào tạo tiếng Anh, tính năng này cũng giúp tiết kiệm tối đa thời gian và có “bằng chứng” để chứng minh người làm bài chính là học viên.

Tính năng này sẵn có trên Eduner 3.3.

Nguồn: LectureTek, đơn vị triển khai Eduner. Eduner = Moodle+++

Share

Leave a Reply