Eduner và các yêu cầu của Bộ GD-ĐT về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng

Căn cứ thông tư số 12/2016/TT-BGDDT ban hành ngày 24/4/2016, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng gồm: điều kiện, nội dung đào tạo qua mạng, tổ chức thực hiện; trách nhiệm quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học (gồm các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng) đã tạo điều kiện thuận lợi để thẩm định, đánh giá một hệ thống đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu của nhà nước.

Thông tư lần này tương thích với tiêu chuẩn đào tạo từ xa quốc tế và được thế giới công nhận do đó hoàn toàn tương thích với Eduner, một nền tảng phát triển từ Moodle đã được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới triển khai đào tạo trực tuyến và được kiểm định. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi phân tích tính tương thích giữa quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với khả năng đáp ứng của Eduner.

1. Các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông tư số 12/2016/TT-BGDDT:

Để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu sau đây:

 • Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng.
 • Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet.
 • Hệ thống quản lý học tập.
 • Hệ thống quản lý nội dung học tập.
 • Kho học liệu số.

Và theo thông tư số 12/2016/TT-BGDDT đã quy định chi tiết:

Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng phải tích hợp các hệ thống, chức năng sau đây:

a) Hệ thống quản lý học tập

 • Cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá, nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân.
 • Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm, tiến trình học tập của người học và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên môi trường mạng.
 • Cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng.

2. Phân tích sự tương thích giữa Moodle và các quy định của thông tư số 12/2016/TT-BGDDT:

A. Cho phép người học truy cập vào các nội dung để có thể tự học tập qua mạng:

Đây là chức năng cơ bản nhất của Moodle và tất nhiên sẽ có trê Eduner. Với Eduner, không những người học có thể truy cập vào nội dung mọi lúc, mọi nơi trên mọi phương tiện mà còn có thể truy cập bất kỳ định dạng bài học nào. Ngày 5/7/2017 vừa qua, Moodle đã phát hành thêm Moodle Desktop App và biến Moodle trở thành một LMS (Learning Management Systems) đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng App trên tất cả các thiết bị.

Bên cạnh năng lực truy xuất xuất sắc trên tất cả các phương tiện, Eduner còn cho phép đưa vào các định dạng học tập không giới hạn. Người dùng có thể truy xuất các định dạng bài học và sử dụng ngay trên trình duyệt hoặc app mà không cần phải cài đặt các phần mềm bên thứ

3. Các định dạng tài liệu có thể đưa vào Eduner (các liệt kê dưới đây là các định dạng thường dùng, trên thực tế khi sử dụng Eduner các định dạng bài học và bài tập đưa vào là không giới hạn):

 • Bài giảng dạng văn bản trực tiếp trên Moodle.
 • Bài giảng dạng Slide powerpoint
 • Bài giảng dạng PDF
 • Bài giảng dạng Word
 • Bài giảng dạng sách được thiết kế ngay trên Moodle.
 • Bài giảng dạng Video upload trực tiếp lên Moodle
 • Bài giảng dạng Video được phát trên Youtube.
 • Bài giảng dạng audio book.
 • Bài giảng là một Video tương tác (Video mà người dùng có thể thao tác trực tiếp khi đang trình chiếu).
 • Bài giảng là… (không giới hạn các định dạng)

B. Cho phép cơ sở đào tạo quản lý điểm (1) , tiến trình học tập của người học (2) và các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập trên môi trường mạng (3):

Đây không chỉ là chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo mà nó tương thích với các chuẩn kiểm định Quốc tế (AUN, DEAC, OFQUAL UK…) và Eduner hỗ trợ xuất sắc các yêu cầu này.

(1) Quản lý điểm:

Hệ thống “Grader” của Eduner giúp quá trình quản lý điểm đơn giản mà xuất sắc. Không những quản lý điểm, Eduner còn cho phép cấu trúc điểm cho từng môn học và chi tiết đến từng cá nhân.

(2) Quản lý tiến trình học tập của người học:

Khi hình thành khóa học, Eduner cho phép giảng viên thiết lập có quản lý tiến trình học tập hay không. Đồng thời, với mỗi hoạt động bắt buộc học viên phải hoàn thành, giảng viên có thể thiết lập chế độ “bắt buộc” và học viên chỉ có thể mở được các bài tiếp theo sau khi đã hoàn tất các hoạt động bắt buộc đã quy định trước.

Không chỉ dừng lại ở đó, giảng viên có thể xem tình trạng học, đăng nhập của cả lớp, đồng thời học viên có thể xem kết quả sử dụng Eduner của mình. Đối với một số cấu trúc chương trình quốc tế, thời gian sử dụng hệ thống được tính điểm và học viên được yêu cầu bắt buộc phải có mặt trên hệ thống trong thời gian tối thiểu.

(3) Quản lý các hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập:

Với Eduner, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp có thể phân quyền cho từng giảng viên và kiểm soát toàn bộ hoạt động của giảng viên, của cố vấn học tập (academic advisors). Bên cạnh đó, giảng viên, cố vấn học tập, trợ giảng đều có thể kiểm soát quá trình học tập của học viên thông qua các tính năng như mô tả ở trên.

C. Cung cấp diễn đàn trao đổi (1)  và các công cụ hỗ trợ (2) khác để người học có thể trao đổi với giảng viên và các phòng ban của cơ sở đào tạo các vấn đề liên quan đến học qua mạng:

Diễn đàn trao đổi là một trong những tính năng xuất sắc nhất của Eduner. Eduner cho pháp thiết lập hơn 6 loại diễn đàn. Bên cạnh đó, Eduner còn có các ứng dụng như trao đổi thời gian thực (Chat), gửi tin nhắn như một OTT (Message), Video conference sử dụng Skype hoặc ứng dụng bên thứ 3.

Ngoài ra, với ứng dụng App, học viên có thể cập nhật các thông tin mới, các tin nhắn mới trong nội bộ lớp học ngay lập tức.

Với cập nhật phiên bản 3.3, ngay khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng có thể thấy được ngay các “thông báo”, “thông tin”, “tình trạng” mới nhất liên quan đến quá trình dạy (của giảng viên) và học (của học viên).

Trên đây là những phân tích ngắn một số tính năng cơ bản và thường dùng nhất trên Eduner. Một số tính năng nâng cao sẽ được trao đổi thông qua các chuyên đề chuyên sâu từ LectureTek.

Nguồn: LectureTek

Share

Leave a Reply