Dễ dàng quản lý định dạng file bài nộp cho giảng viên

Xin chào anh chị và các bạn,

Trong nhiều mô hình đào tạo trực tuyến, phần tương tác giữa giảng viên và học viên thông qua việc trao đổi qua lại file (bài tập) và sau khi nhận file, giảng viên chấm điểm hoặc bình luận vào bài nộp là hoạt động phổ biến. Tuy nhiên, không phải file định dạng nào giảng viên cũng có thể mở để xem, do đó việc giới hạn những loại file được phép nộp sẽ thật hữu ích.

Tính năng này đã có trước đây nhưng chỉ dành cho cấp Admin và thao tác tương đối phức tạp với nhiều tùy chọn. Với Moodle 3.4, việc này có thể thực hiện với giảng viên và thao tác vô cùng đơn giản.

Ví dụ dưới đây là giảng viên tạo một bài tập và quyết định cho phép học viên chỉ có thể nộp một số định dạng file nào đó. Chúng ta hãy theo dõi:

Sau khi tạo Bài tập, giảng viên có thể chọn những loại file cho phép nộp nga y phía dưới của bài tập. 

Sau đó nhấn vào [Choose] để chọn các loại file có thể cho phép. Những file cho phép nộp ở phần này có thể mở rộng không giới hạn với công cụ có trong Admin.

Tại đây giảng viên có thể quyết định loại file nào cho phép học viên nộp. Ví dụ ở đây là file pdf, odt và doc.

Sau khi quyết định file được nộp, ở màn hình học viên, tại phần bài tập, học viên sẽ thấy được những định dạng nào mình chỉ có thể nộp. Nếu khác định đạng đã liệt kê, hệ thống sẽ không tiếp nhận.

Tính năng này giúp gia tăng quyền kiểm soát của giảng viên trong lớp học, đồng thời tránh được việc nộp những định dạng mà giảng viên không thể mở.

Nguồn: LectureTek – Đơn vị phát triển Eduner, đại học trực tuyến nền tảng Moodle.

Share

Leave a Reply