Luôn biết mình còn bao nhiêu dung lượng trong kho lưu trữ cá nhân

Xin chào anh chị và các bạn,

Với Moodle, luôn có phần lưu trữ cá nhân (một dạng giống Google Drive, Drop Box) nhưng dành riêng cho đào tạo trực tuyến. Nếu chúng ta sử dụng app, trong khi đọc một tài liệu thú vị nào đó liên quan đến việc học, người học có thể lưu vào phần này và tham khảo bất kỳ lúc nào khi đăng nhập vào hệ thống.

Với cải tiến của phiên bản Moodle 3.4, người dùng có thể dễ dàng quản lý được dung lượng của phần quản lý file cá nhân (private files). Đây là cải tiến nhỏ nhưng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho những học viên thường xuyên đọc sách và lưu file để phục vụ cho quá trình học tập.

Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này cho các nhà nghiên cứu với NghienCuu.net, một hệ thống hướng dẫn nghiên cứu, thì tính năng này đặc biệt hữu dụng. Trong quá trình nghiên cứu, nghiên cứu sinh sẽ tập hợp các tài liệu này vào 1 nơi và có thể truy xuất bất kỳ lúc nào trong quá trình viết luận án.

Khi đưa bất kỳ tài liệu mới vào hoặc mở phần tài liệu cá nhân, luôn có một thông báo hiển thị dung lượng đã dùng và dung lượng còn lại của phần lưu trữ cá nhân để người dùng dễ dàng kiểm soát.

Lưu ý, tính năng này chỉ phát triển cho học viên và giảng viên, và chỉ học viên và giảng viên mới có thể dùng. Admin sẽ không dùng được nhưng có quyền tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của khu vực lưu trữ cá nhân.

Nguồn: LectureTek – Đơn vị phát triển Eduner, Đại học trực tuyến nền tảng Moodle.

Share

Leave a Reply