Moodle tại UNESCO

Xin chào anh chị và các bạn,

Moodle vừa được lựa chọn giữa hàng trăm hệ thống LMS khác trên thế giới để trở thành một trong 18 đại diện trình bày trong workshop của UNESCO với chương trình UNESCO Mobile Learning Week 2018.

Chương trình Mobile Learning Week của UNESCO là chương trình hàng đầu về công nghệ (ICT) về giáo dục và được tổ chức với sự phối hợp của International Telecommunication Union (ITU), một tổ chức của Liên hiệp Quốc chuyên về công nghệ.

Mobile Learning Week 2018 là cơ hội để trình bày những thành tựu mới nhất về công nghệ dành cho giáo dục (Technology for Lecture) cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết để tồn tại và làm việc trong môi trường bùng nổ công nghệ… chương trình là một phần trong lịch trình hoạt động của chương trình phát triển bền vững, Liên hiệp Quốc.

Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tại trụ sở của Liên hiệp Quốc tại Paris.

Nguồn: LectureTek

Share

Leave a Reply