Video giới thiệu những cải tiến của Moodle 3.5 (phụ đề tiếng Việt)

Xin chào anh chị,

Moodle 3.5 đã phát hành cách đây 2 ngày và thời điểm này, tất cả nguồn lực của Moodle tập trung vào xây dựng các giới thiệu và hướng dẫn sử dụng.

Xin gửi đến anh chị và các bạn video giới thiệu những cải tiến của Moodle 3.5 được LectureTek Việt hóa.

Moodle 3.5 được xem là đặt hết nỗ lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn GDPR sẽ có hiệu lực tại Châu Âu vào 25.5.2018, bên cạnh đó, Moodle còn tập trung hoàn thiện và cải tiến nhằm đảm bảo thân thiện với người dùng. Chúng ta hãy xem đoạn Video dưới đây để hiểu  rõ hơn khách hàng của Moodle sẽ được gì với phiên bản Moodle 3.5. Chi tiết về các cải tiến, anh chị và các bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY

 

Nguồn: Moodle HQ, biên dịch bởi LectureTek.

Share

Leave a Reply