Tìm kiếm câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi tốt hơn với Moodle 3.5 (Video phụ đề tiếng Việt)

Xin chào anh chị và các bạn,

Với những hệ thống lớn, việc quản lý ngân hàng câu hỏi gồm hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn câu hỏi là một việc vất vả. Bộ lọc của các phiên bản Moodle trước đây đã tốt, có thể lọc theo nhóm (categories) nhưng có những nhóm có cùng tính chất, nhưng ở các nhóm khác nhau thì vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Ví dụ trong nhóm chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) có nhóm câu hỏi tên Quản trị Nhân sự. Trong nhóm chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự (MHRM) cũng có nhóm câu hỏi tên Quản trị Nhân sự. Khi tạo bài thi lấy câu hỏi liên quan đến Quản trị nhân sự từ 2 nhóm này, người quản trị phải vào 2 nhóm khác nhau để lấy. Việc này sẽ dễ dàng hơn với Moodle 3.5 khi các câu hỏi liên quan đến quản trị nhân sự sẽ gắn nhãn (Tag) “HR”. Sau khi đã gán nhãn “HR”, chỉ cần chọn Tag “HR” sẽ ra tất cả câu hỏi thuộc 2 nhóm MBA và MHRM như theo ví dụ ở trên.

Dưới đây là Video hướng dẫn cách sử dụng bộ Tag trong Moodle 3.5. Đây là tính năng được tài trợ bởi MUA (Moodle User Association) và tính năng này sẽ giúp giảng viên đỡ “nhọc nhằn” hơn trong quá trình quản lý ngân hàng câu hỏi.

Video được cung cấp bởi Moodle HQ, được biên tập bởi LectureTek.

 

Nguồn: LectureTek

Video được cung cấp và là bản quyề n của Moodle HQ

Share

Leave a Reply