Cải tiến Quiz (dạng Essay) và Choice trong Moodle 3.5

Xin chào anh chị và các bạn,

Quiz của Moodle được xem là hệ thống thiết lập câu hỏi mạnh nhất trong thế giới LMS (Learning Management Systems) và Quiz của Moodle không chỉ là trắc nghiệm (Multiple Choice) mà có hơn 166 định dạng trắc nghiệm khác nhau, kể cả câu hỏi dạng Essay (trả lời bằng 1 bài luận) mà định dạng này vừa được cải tiến trong Moodle 3.5.

Trong lần cải tiến này, giảng viên có thể quy định loại file mà học viên có thể upload trong Quiz định dạng Essay, đồng thời, khi chấm điểm, chính giảng viên cũng có thể upload các file định dạng này vào phần trả lời.

Ngoài Quiz, có một cải tiến “nhẹ” là với định dạng Choice, đã có thể xuất hiện các hướng dẫn về cách thức, thời điểm mà hoạt động dạng Choice sẽ “ứng xử”. Phần hướng dẫn này sẽ xuất hiện ngay phía trên của Choice giúp học viên dễ dàng theo dõi.

Xin mời anh chị và các bạn xem video hướng dẫn 2 phần cải tiến này. Video là bản quyền của Moodle HQ và được LectureTek biên tập, biên dịch và hiệu đính.

 

Nguồn: LectureTek

Bản quyền Video thuộc về Moodle HQ

Share

Leave a Reply