Author Archives: edvadminedvadmin

Moodle phát hành Moodle mobile 3.3.1
Moodle

Moodle phát hành Moodle mobile 3.3.1

Xin chào anh chị và các bạn, Hôm nay, Moodle đã phát hành bản Moodle dành cho di động với phiên bản Moodle Mobile 3.3.1, phiên bản này đã sẵn...

0
August 07, 2017