LECTURETEK

Câu chuyện LectureTek

LectureTek là công ty tập trung duy nhất vào một lĩnh vực là Công nghệ dành cho giảng dạy (Technology for Lecture)

Triết  lý

Giáo dục trực tuyến không phải là đào tạo trực tuyến. Giáo dục trực tuyến là sự kết hợp giữa các nền tảng kỹ thuật đào tạo trực tuyến kết hợp với bài giảng mang tính tự học, được quản lý trong một mô hình tập trung. Do đó mỗi sản phẩm của LectureTek là sự kết hợp giữa tính sư phạm, công nghệ giáo dục và tính nghệ thuật.

Sứ mệnh

LectureTek là đơn vị đứng sau sự thành công của các chương trình đào tạo trực tuyến.

Dịch vụ
  1. Xây dựng trường đại học trực tuyến Eduner trên nền tảng Moodle
  2. Dịch vụ xây dựng lớp học trực tuyến thời gian thực (Virtual class) MeetTerm
  3. Dịch vụ xây dựng và phát triển nội dung đào tạo trực tuyến Doccite
  4. Lưu trữ và bảo trì hệ thống chuyên biệt cho đào tạo trực tuyến với LectureHost
  5. Tự động hóa toàn bộ quá trình của trường đại học và cơ sở giáo dục với hệ thống ERP dành riêng cho đại học ERP-Uni
NHÓM KỸ THUẬT

Nhóm kỹ thuật của LectureTek có nhiệm vụ: (1) Xây dựng nền tảng kỹ thuật đào tạo trực tuyến Moodle, Eduner; (2) Quản lý và bảo trì Host; (3) Tùy biến giao diện các hệ thống; (4) Cập nhật phiên bản mới nhất các phần mềm giáo dục. Nhóm kỹ thuật phát triển nền móng của tất cả các hệ thống trực tuyến mà LectureTek sở hữu hoặc chuyển giao.NHÓM SỰ PHẠM

Giáo dục trực tuyến là sự kết hợp giữa tính sư phạm và kỹ thuật, do đó LectureTek đầu tư xây dựng nhóm cố vấn sư phạm cho các dự án. Nhóm sư phạm có nhiệm vụ (1) Tư vấn tính hiệu quả của quy trình đào tạo khi chuyển sang đào tạo trực tuyến; (2) Nghiên cứu các tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến trên thế giới để hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến.


TS. Dũng Nguyễn

TS. Dũng Nguyễn

ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN
TS. Phan Minh Xuân

TS. Phan Minh Xuân

GIÁM ĐỐC TRIỂN KHAI
TS. Giang Hà

TS. Giang Hà

PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH
KS Thanh Tùng

KS Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT


“Online hóa” ngay hôm nay

LectureTek tự tin hỗ trợ cho sự thành công trong giáo dục trực tuyến của bạn


LIÊN HỆ BÁO GIÁ