LECTURETEK

Câu chuyện LectureTek

LectureTek là công ty cung cấp các dịch vụ trọn gói về Giáo dục trực tuyến, giúp các cơ sở giáo dục truyền thống hình thành hệ thống đào tạo trực tuyến.

Triết  lý

Giáo dục trực tuyến không phải là đào tạo trực tuyến. Giáo dục trực tuyến là sự kết hợp giữa các nền tảng kỹ thuật đào tạo trực tuyến kết hợp với bài giảng mang tính tự học, được quản lý trong một mô hình tập trung. Do đó mỗi sản phẩm của LectureTek là sự kết hợp giữa tính sư phạm, công nghệ giáo dục và tính nghệ thuật.

Sứ mệnh

LectureTek là đơn vị đứng sau sự thành công của các chương trình đào tạo trực tuyến.

Dịch vụ
  1. Dịch vụ TakeDegree trên nền tảng Moodle
  2. Dịch vụ Eduner
  3. Dịch vụ LectureStudio
  4. Dịch vụ LectureHost
  5. Dịch vụ LectureWeb
NHÓM KỸ THUẬT

Nhóm kỹ thuật của LectureTek có nhiệm vụ: (1) Xây dựng nền tảng kỹ thuật đào tạo trực tuyến Moodle, Eduner; (2) Quản lý và bảo trì Host; (3) Tùy biến giao diện các hệ thống; (4) Cập nhật phiên bản mới nhất các phần mềm giáo dục. Nhóm kỹ thuật phát triển nền móng của tất cả các hệ thống trực tuyến mà LectureTek sở hữu hoặc chuyển giao.NHÓM SỰ PHẠM

Giáo dục trực tuyến là sự kết hợp giữa tính sư phạm và kỹ thuật, do đó LectureTek đầu tư xây dựng nhóm cố vấn sư phạm cho các dự án. Nhóm sư phạm có nhiệm vụ (1) Tư vấn tính hiệu quả của quy trình đào tạo khi chuyển sang đào tạo trực tuyến; (2) Nghiên cứu các tiêu chuẩn đào tạo trực tuyến trên thế giới để hỗ trợ các cơ sở giáo dục hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến.


TS. Dũng Nguyễn

TS. Dũng Nguyễn

FOUNDER / CEO
Mr. Thanh Tùng

Mr. Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
Mr. Huy Phạm, MBA

Mr. Huy Phạm, MBA

PHỤ TRÁCH SƯ PHẠM
Ms. Hà Xuyên

Ms. Hà Xuyên

PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG


“Online hóa” ngay hôm nay

LectureTek tự tin hỗ trợ cho sự thành công trong giáo dục trực tuyến của bạn

LIÊN HỆ BÁO GIÁ