EDUNER
EDUNER là gì

Eduner là dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên (Student Information Systems – SIS) nhằm cung cấp cho các cơ sở đào tạo một hệ thống với đầy đủ các tính năng từ quản lý thông tin học viên, đăng ký học, quản lý điểm và quá trình, quản lý bằng cấp… dịch vụ Eduner được ứng dụng cho các trường phổ thông, đại học, đại học trực tuyến và các cơ sở đào tạo tư. Các hệ thống SIS do Eduner xây dựng có thể tích hợp với Moodle.
Dịch vụ của EDUNER


Cài đặt hệ thống EDUNER

LectureTek cài đặt hệ thống quản lý sinh viên EDUNER trên server dành riêng cho đào tạo.Tùy biến EDUNER

LectureTek tùy biến EDUNER nhằm tối ưu hóa quá trình sử dụng và tiết kiệm.Hướng dẫn EDUNER

LectureTek đào tạo trực tuyến và hướng dẫn sử dụng hệ thống Eduner.
Tại sao cần có hệ thống quản lý sinh viên EDUNER?

Khi một tổ chức có nhiều sinh viên, việc quản lý thông tin, kết quả học tập bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, với nhu cầu hiện nay, cơ sở đào tạo cần lưu giữ toàn bộ dữ liệu sinh viên gần như trọn đời sau khi sinh viên tốt nghiệp. Ngoài việc lưu giữ dữ liệu, Eduner còn là hệ thống giúp đánh giá học viên và tích hợp hoàn hảo với Moodle để biến cơ sở đào tạo truyền thống thành cơ sở đào tạo trực tuyến thực thụ.


Giải pháp của EDUNER

 

EDNER dành cho trường phổ thông

EDUNER không chỉ giúp lưu trữ thông tin học sinh bao gồm học bạ, thông tin sức khỏe… mà còn hình thành học bạ điện tử giúp phụ huynh có thông tin cập nhật liên tục về học tập của con em mình.

EDUNER cho các trường đại học

EDUNER cung cấp giải pháp quản lý hoàn thiện theo quy trình từ đầu vào và đầu ra của một sinh viên bao gồm: quản lý ứng viên, quản lý quá trình đăng ký nhập học, quản lý quá trình học tập, quản lý điểm và bằng cấp, quản lý cựu sinh viên.

EDUNER cho các trường trực tuyến

Bên cạnh chức năng hoàn thiện từ quản lý đầu vào và đầu ra của một sinh viên truyền thống, đối với các trường trực tuyến, EDUNER còn tích hợp với hệ thống đào tạo trực tuyến Moodle, trích xuất toàn bộ kết quả đào tạo về hệ thống báo cáo của EDUNER giúp việc quản lý được tập trung.

EDUNER với doanh nghiệp

Hều hết bộ phận nhân sự đều muốn theo dõi quá trình và kết quả đào tạo nội bộ. Với hệ thống quản lý năng lực và báo cáo chi tiết trích xuất từ quá trình đào tạo truyền thống hoặc trực tuyến, các giám đốc nhân sự và giám đốc công ty dễ dàng quản lý năng lực của nhân viên.Quy trình triển khai EDUNER


Khảo sát nhu cầu

Tư vấn chuyên sâu

Xây dựng Eduner

Tùy chỉnh theo thực tế

Đào tạo & Bàn giao

EDUNER tương thích với thông tư số 12/2016/TT-BGDDT

EDUNER khi kết hợp với Moodle tương thích và vượt hơn các yêu cầu của thông tư số 12/2016/TT-BGDDT ban hành ngày 24/4/2016, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Ngoài ra, hệ thống này còn tương thích với chuẩn đào tạo từ xa DEAC, được thế giới công nhận.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ


Câu chuyện thành công

Hãy xem những đối tác của LectureTek đã thành công với đào tạo từ xa như thế nào

CHUYỆN THÀNH CÔNG