Master Certificate in Management của MBA Expert

Ứng dụng thành công đào tạo trực tuyến trong đào tạo chuyên gia

VÀO MADISON


Giới thiệuMadison
MBA Expert thuộc Viện MBA (MBA Institute) là trung tâm phát triển chuyên gia phối hợp với nhiều đại học kiểm định trên thế giới.

Sự khác biệt của MBA Expert

 • Chương trình kiểm định với chứng chỉ từ MBA Expert và các trường đại học phối hợp.
 • Học trực tuyến hoặc học kết hợp với trợ giảng địa phương.
 • Chương trình kết hợp giữa kiến thức nền tảng và khả năng ứng dụng.

Chương trình Master Certificate in Management của MBA Expert

Để hoàn tất chứng chỉ, học viên được học tập các môn:

 • Masters Level Success (1 Credit)
 • History of American Business (3 Credits)
 • Research Methods (3 Credits)
 • Ethical Issues in Business (3 Credits)
 • Production and Operations Management (3 Credits)

blx-d-p14

LectureTek đã triển khai dự án với chi tiết:

 • Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến phát triển trên nền tảng Moodle, hình thành TakeDegree.com
 • Sử dụng LectureHost để chứa các bài giảng dạng văn bản và bài giảng dạng Video cũng như duy trì tính ổn định của TakeDegree.com. LectureHost thiết kế, xây dựng và cập nhật liên tục các plug-in và phiên bản Moodle mới nhất trên TakeDegree.com
 • LectureTek triển khai LectureStudio, xây dựng các bài giảng Video cho MBA Expert và MBA Institute. Tất cả các video bài giảng được upload trực tiếp trên TakeDegree.com, học viên có thể truy xuất mọi lúc, mọi nơi.
 • LectureTek host và cập nhật dữ liệu trên QuanTri.vn
 • LectureTek host và cập nhật dữ liệu trên thư viện Online Thuvien.Online

Hiện MBA Expert triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn và tiếng Anh chuyên ngành cho chuyên gia Việt Nam. Tham khảo thêm về MBA Expert và các hệ thống liên quan xin vui lòng truy cập:

 • Take Degree: Hệ thống đào tạo trực tuyến trên nền tảng Moodle, kết hợp với lớp học ảo thời gian thực (Live Class)
 • MBA Expert: Cổng thông tin đào tạo cho chuyên gia, chuyển giao các chương trình từ các đối tác kho học.
 • Quản Trị Vietnam: Cổng thông tin nền tảng quản trị kinh doanh, phục vụ cho học tập trên lớp và học tập trực tuyến.
 • Thư Viện Online: Thư viện trực tuyến với hàng ngàn đầu sách, với nhiều thể loại.