New Dynamic English Level 1

Trường Anh ngữ Quốc tế thành công với đào tạo tiếng Anh trực tuyến kết hợp du học

NEWDYNAMICENGLISH.COM


Giới thiệuNew Dynamic English
New Dynamic English là chương trình anh ngữ giao tiếp do Viện MBA chuyển giao công nghệ đào tạo từ Đại học MUST Malaysia (Do Massachusetts Institute of Technology – MIT Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ đào tạo) và hệ thống đào tạo trực tuyến trên di động đến từ Anh Quốc. Chương trình New Dynamic English được triển khai với 100% bản quyền và hệ thống đào tạo tương tác số độc quyền, kết hợp với du học trong môi trường 100% tiếng Anh để luyện nghe nói.

Chương trình New Dynamic English được nhiều giải thưởng về đào tạo anh ngữ trên thế giới bao gồm:

 • EDDIE Award, Best Software: High School
 • Bộ Giáo dục Pháp xem New Dynamic English là chương trình chính thức triển khai cho toàn bộ hệ thống giáo dục Pháp.
 • BESSIE Award, Best High School: ESL
 • EDDIE Award, Best ESL Courseware for Secondary School Students
 • California Instructional Technology Clearinghouse’s “Exemplary” Rating (highest rating)
 • Finalist, Japanese Multimedia Grand Prix

Chương trình New Dynamic English được triển khai theo 6 Module tương ứng với 6 cấp độ theo khung năng lực tiếng Anh chuẩn Châu Âu: A1, A2, B1, B2, C1, C2 tương ứng với 3 Level. Mỗi Level có mức và thang đo cụ thể được quy định bởi khung khảo thí tiếng Anh Châu Âu.

Chương trình New Dynamic English do Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia cấp bằng có giá trị suốt đời:

Khác với các chương trình đào tạo tiếng Anh chuẩn Châu Âu, New Dynamic English được MUST cấp bằng có giá trị suốt đời. Trên bằng của MUST thể hiện:

 • Sự phối hợp và chuyển giao chương trình đào tạo từ Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Bằng cấp có giá trị suốt đời
 • Bằng thể hiện sự tương đương năng lực với các chuẩn thông dụng: Tiêu chuẩn CEFR, Toeic, Toelf, IELTS, Compass…

Chương trình New Dynamic English là sự kết hợp giữa học văn phạm với giáo viên Việt Nam, học nghe với hệ thống, học giao tiếp tại Malaysia với môi trường giao tiếp 100% tiếng Anh với giáo viên bản ngữ.

Chương trình New Dynamic English là chương trình được chuyển giao với sự nghiên cứu và phối hợp với Viện MBA sau khi phân tích các yếu tố bất cập của các học viên trưởng thành Việt Nam khi học Anh ngữ. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng:

 • Học ngữ pháp tốt nhất là học với giảng viên Việt Nam.
 • Học nghe tốt nhất là học trên hệ thống di động với sự tiếp cận nguồn học liệu mọi lúc mọi nơi, tương tác qua apps để gia tăng tính thú vị.
 • Giao tiếp tốt nhất là trong môi trường 100% sử dụng tiếng Anh. Sẽ không hiệu quả khi không thể dùng tiếng Anh trong các giao tiếp hằng ngày tại Việt Nam vì Việt Nam chưa xem tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2.

Chương trình New Dynamic English do Viện MBA triển khai tại Châu Á với sự phối hợp với Đại học Khoa học công nghệ Malaysia, chuyển giao hệ thống đào tạo tương tác với hệ thống và Apps từ chương trình New Dynamic English của Anh Quốc. Chương trình bản quyền 100% này là sự kết hợp các hoạt động nhằm giúp học viên học giao tiếp hiệu quả nhất:

 • Học viên được học ngữ pháp với giảng viên Việt Nam theo các điểm ngữ pháp theo từng bài học.
 • Học viên được nghe và nói tương tác với apps và hệ thống. Đây là hệ thống chuyển giao độc quyền từ MUST, MIT và trường Anh ngữ Anh Quốc (Văn phòng tại UK).
 • Học viên du học để học giao tiếp. Học viên được học 100% thời gian chỉ để luyện nghe và nói trong môi trường sử dụng tiếng Anh trong tất cả các hoạt động. Nhiều sinh viên đã tiến bộ vượt bậc sau nhiều năm học thất bại các mô hình truyền thống.

Mục tiêu New Dynamic English Level 1:

Ở Level 1 của chương trình New Dynamic English, hoc viên có thể giao tiếp ớ mức độ căn bản với những tình huống thường gặp và “khẩn cấp” trong môi trường giao tiếp tiếng Anh. Các bài học trong chương trình New Dynamic English ở cấp độ 1 là đơn giản và có giới hạn nhưng lại là nền tảng của các cấp độ tiếp theo. Đối với cấp độ 1, chúng tôi không tham vọng bạn nói lưu loát, nhưng ít nhất trong những tình huống thông thường, bạn hoàn toàn tự tin. Vượt qua cấp độ này, bạn sẽ bắt đầu tự tin để có thể giao tiếp căn bản, đồng thời tạo bước đệm để bước vào cấp độ trung cấp (Level 2), một cấp độ đòi hỏi bạn gắng sức hơn level 1.

Nội dung chương trình New Dynamic English Level 1:

1) READING

 • Reading Comprehension
 • Character Description
 • Context Clues
 • Main idea

2) WRITING

 • Sentence Patterns
 • Writing Sentences
 • Topic Sentences
 • Paragraph Writing

3) SPEAKING & LISTENING

 • Class Presentation
 • Impromptu Speech

4) GRAMMAR

 • Verb to be (am/is are)
 • Possessive adjectives (my/your/his/her)
 • Verbs have/go/live/like
 • Possessive‘s (My sister’s name…)
 • Present Simple Tense (He/She/It)
 • Questions and negatives
 • Present Simple (I/You/We/ They)
 • Adverbs of Frequency
 • There is/are
 • Some/any/a lot of
 • This / That / These /Those
 • Can / could, was / were
 • Present Simple
 • Past Simple – to be
 • Past Simple –(2)
 • Regular and Irregular Verbs
 • Time expressions (Last night, yesterday morning)
 • Past Simple
 • Question
 • some, any, much, many
 • Count, uncountable, or both?
 • How much/ how many
 • Comparatives and superlatives adjectives
 • Preposition
 • Present Continuous
 • going to – Future
 • Simple Suggestions
 • Present Perfect
 • Ever and never

blx-d-p04

LectureTek triển khai các hệ thống nền tảng cho New Dynamic English

Để có thể triển khai thành công chương trình New Dynamic English, ngoài việc phối hợp giữa giảng viên năng lực, môi trường giao tiếp quốc tế, hệ thống công nghệ thông tin nền tảng là điều đặc biệt quan trọng và EduViet đảm nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống này cho New Dynamic English.

LectureTek đã phối hợp cả 4 hoạt động chính của mình để xây dựng nền tảng kỹ thuật cho chương trình New Dynamic English bao gồm:

 • Hệ thống đào tạ o trực tuyến với lõi là Moodle với sự tùy biến tối đa nhằm tương thích với mô hình đào tạo tiếng Anh.
 • Xây dựng cổng giới thiệu thông tin với các bài giảng trực tuyến demo trên hệ thống toàn cầu của New Dynamic English: NewDynamicEnglish.com
 • LectureStudio xây dựng các video bài giảng tiếng Anh tương thích với chương trình New Dynamic English đã chuyển giao từ Anh Quốc và MUST.
 • Eduner giúp quản lý việc đăng ký và học tập của học viên tham gia New Dynamic English do số lượng học viên lớn và quá trình học tập chia làm nhiều giai đoạn và việc học được diễn ra với sự phối hợp nhiều hệ thống.

Để tham khảo các dự án mà LectureTek đã triển khai cho New Dynamic English, xin vui lòng truy cập:

Hệ thống đào tạo trực tuyến TakeDegree với phân nhóm New Dynamic English được tùy biến dành riêng cho đào tạo tiếng Anh.

NewDynamicEnglish.com: Cổng giới thiệu thông tin về chương trình New Dynamic English toàn cầu.

MBA English: nhóm chương trình tiếng Anh.